Yönetim kurulu | Çocuk Böbrek Vakfı
17 Ağustos 2018

Yönetim kurulu

Mehmet BERKER (Başkan)
Ahmet N. NAYIR (G. Sekreter)
Agah AYHAN (Muhasip Üye)
Özlem YÜZAK (Üye)
Güldehen Özyol ÜNER (Üye)
Mehmet İhsan ORHON (Üye)